Board Guidelines

Language sections

 • This forum exists to be helpful, productive and build a stronger S.K.I.L.L. community. We hope that you enjoy your time spent here. Make new friends, discover new strategies, discuss improvements to the game, and get answers to your questions. Posting This forum was created to provide a productive place in which players can discuss, seek help, and give feedback on S.K.I.L.L. Posts that do not contribute to this may be removed per the judgment of forum staff. Users that regularly violate the guidelines or who are disruptive are subject to bans - warnings per the judgment of forum staff. There are usually language prefixes used on posts. It is forbidden to post in any thread that has a language prefix already with any other language. For this reason, we have the misc/spam section, for fun. No Misconduct is allowed Swearing and profanity are not allowed in any post or comment made to this forum. Unwanted topics Posts that contain the following content, per the judgment of forum staff, are not permitted: • Sexism • Racism • Personal defamation • Harassment • Encouragement of illegal activity • Spam(unless it is in the misc. section) • All-caps posts • Flaming • “Bumps” • Advertising • Political and religious discussions • Pornographic Posts with real-life threats are forbidden. Promoting hacks, or exploits is forbidden. Posting personal details of other users is forbidden. Impersonating forum/game staff or Gameforge employees is forbidden. Forum's staff will enforce these rules with the editing or removal of content and warning or banning the user who violated them. Witch Hunting Naming those who you believe to be cheating or using hacks is not permitted on the forum. It is not productive and will not result in action taken against these players. Any references of this type will be removed. Instead, report players directly to our Support system. I’ve been banned from posting on the forum – What do I do? Take a break, go for a walk, play some S.K.I.L.L. – it’s not a big deal. We’re not mad at you, you’re not in trouble – you just need a break. Do not post or complain about your ban unless in the Support system. Being banned from the forum means that you have broken the rules or have been participating on discussions in a non constructive way. A short-term ban or a warning is our way of preventing further violation of the rules and asking you to reexamine your behavior. Being temporarily banned on the forum will not prevent you from accessing the game. In extreme cases of misconduct though, you will additionally be banned from playing the game.

 • Este foro ha sido creado con la finalidad de que ayudes a los demás jugadores e interactúes con ellos, a la vez que creamos una gran comunidad de S.K.I.L.L. Te deseamos que te diviertas aquí, conozcas a gente nueva, nuevas estrategias, comentéis todo lo relacionado con el juego y podáis encontrar ayuda cuando la necesitéis.
  Los usuarios que incumplan las directrices del foro podrían ser avisados o suspendidos del foro y sus comentarios editados o eliminados.


  No se buscan trolls
  Las publicaciones en hilos y comentarios que no contribuyan a lo anteriormente mencionado podrían ser eliminados.
  Los hilos tienen prefijos que hacen referencia al idioma del contenido del mismo. Está prohibido comentar en hilos en un idioma distinto al que su prefijo indica. Para divertirnos y hacer “spam” tenemos la secciones “misc y spam”.


  Compórtate como un caballero
  Insultar y blasfemar no está permitido.


  ¡No, gracias!
  No están permitidos los comentarios que estén relacionados con las siguientes temáticas:

  • Sexismo
  • Racismo
  • Difamación
  • Acoso
  • Incentivar alguna actividad ilegal
  • Spam (excepto en las secciones dedicadas para ello)
  • Comentarios con todo el texto en letra mayúscula
  • Provocación
  • Comentar en hilos antiguos para “revivirlos”
  • Publicidad
  • Discusiones religiosas o políticas
  • Pornografía

  Están prohibidos tanto los comentarios con amenazas en la vida real, promocionando “hacks” o publicando datos personales de otros jugadores como los comentarios en los que se actúe o se haga pasar por miembros del Equipo de S.K.I.L.L. o Gameforge.


  Cazas de brujas
  No están permitidas en el foro las acusaciones hacia otros jugadores que puedan estar haciendo algún tipo de trampa. Esto no ayuda a nadie.
  Si crees que algún usuario está haciendo trampas, por favor, actúa de la manera correcta informando al equipo de soporte mediante el sistema de tickets ellos revisarán el caso y tomarán las medidas necesarias.


  Me han suspendido mi cuenta del foro, ¿qué hago?
  Haz una pausa, relájate, date un paseo o juega un rato a S.K.I.L.L. No es el fin del mundo, simplemente necesitas un descanso.
  Luego, contacta con el equipo de soporte mediante el sistema de tickets para que te asistan y así poder aclarar tu suspensión.
  Una suspensión en el foro no impedirá que sigas jugando a S.K.I.L.L.
  Pero en caso extremos de mala conducta en el foro, podrías ser suspendido también en el juego.

 • Niniejsze forum służy do udzielania pożytecznej pomocy i budowania silnej społeczności S.K.I.L.L. Mamy nadzieję, że będziecie tu miło spędzać swój czas. Poznawajcie nowych przyjaciół, odkrywajcie nowe strategie, komentujcie aktualizacje gry, i uzyskajcie odpowiedzi na swoje pytania. Pisanie postów Niniejsze forum powstało w celu zapewnienia pożytecznego miejsca, gdzie gracze mogą dyskutować, szukać pomocy, i wyrażać opinie na temat S.K.I.L.L. Posty nie na temat mogą być usunięte przez obsługę forum. Użytkownicy, którzy będą regularnie naruszać niniejszy kodeks bądź będą zakłócać porządek podlegają karze: ostrzeżeniu lub blokadzie konta po ocenie sytuacji przez obsługę forum. Na naszym forum wątki są oznaczane prefiksami językowymi np. [PL]. Zabrania się pisać w jakimkolwiek wątku, który ma inny prefiks języka, od języka wypowiedzi. Do takich celów mamy przygotowany dział Różne/Spam. Naganne zachowanie jest zabronione Przekleństwa, używanie wulgarnego języka jest niedozwolone w jakimkolwiek poście, prywatnej wiadomości lub komentarzu na forum. Zbędne tematy Posty zawierające następujące treści są niedozwolone: • Seksizm • Rasizm • Zniesławianie osób • Nękanie • Zachęcanie do nielegalnej działalności • Spam (chyba że pasuje on do danego działu) • Posty pisane WIELKIMI LITERAMI • Podsycanie wrogiej atmosfery (flame) • Podbijania tematów (Bump) • Zawierających reklamy (produktów, usług, itp.) przynoszące zyski; • Dyskusje polityczne i religijne • Pornograficzne Posty z groźbami do życia realnego są zabronione. Promowanie hacków lub exploitów jest zabronione. Publikowanie danych osobowych innych użytkowników jest zabronione. Podszywanie się pod zespół Gry/Forum lub pracowników Gameforge jest zabronione. Obsług forum będzie egzekwować te prawa poprzez edycję lub kasację treści oraz ostrzeżenia lub blokady użytkownika, który je naruszy. Polowanie na czarownice Posądzanie kogoś o oszustwo czy wykorzystywanie niedozwolonego oprogramowania jest zabronione na naszym forum. Takie działania są bezcelowe i nie spowodują reakcji obsługi w stosunku do oskarżanych graczy. Wszelkie odniesienia do tego typu zachowań będą usuwane. Zamiast tego, prosimy o zgłoszenia graczy bezpośrednio do naszego Supportu. . Moje konto utraciło prawa pisania na forum - co mogę zrobić?\ Zrób sobie przerwę, idź na spacer, pograj trochę w S.K.I.L.L. – nic takiego się nie stało. Nie gniewamy się na Ciebie, nie stałeś się naszym wrogiem numer jeden – po prostu potrzebujesz przerwy. Nie próbuj omijać blokad, a skargi na nadaną karę możesz kierować do obsługi poprzez System support . Mając zablokowane konto na forum oznacza, że złamałeś zasady lub uczestniczyłeś w dyskusjach w sposób niekonstruktywny. Krótkoterminowe blokady lub ostrzeżenia są naszym sposobem zapobiegania dalszym naruszeniom kodeksu i prośbą o przemyślenie swojego zachowania. Blokada na forum automatycznie nie oznacza blokady konta w grze. Aczkolwiek w wyjątkowych sytuacjach, gdzie w sposób poważny doszło do naruszenia naszych zasad, mamy prawo zablokować Twoje konto w grze.

 • Detta forum existerar för att vara till hjälp, vara produktivt och för att bli en stark S.K.I.L.L. Community. Vi hoppas att du kommer trivas under din vistelse här. Träffa nya vänner, upptäcka nya strategier, diskutera förbättringar i spelet, och få svar på dina frågor. Postande Detta forum skapades för att ge spelare en produktiv plats där spelare kan diskutera, söka hjälp och ge feedback på S.K.I.L.L. Poster som inte bidrar till detta kommer tas bort av forumteamet. Användare som regelbundet bryter mot riktlinjerna eller är störande kan bli avstängda eller varnade av forumteamet. Det finns vanligtvis språk prefix att använda vid postande. Det är förbjudet att posta i trådar där det finns ett prefix med ett annat språk. På grund av detta så har vi en övrigt/spam sektion där annat kan postas. Dåligt uppförande är inte tillåtet Det är inte tillåtet med svordomar i någon post/tråd på detta forum. Oönskade ämnen Poster som innehåller följande är inte tillåtet: • Sexism • Rasism • Personligt förtal • Trakasserier • Uppmuntrande till illegala aktiviteter • Spam (om det inte är I Övrigt/spam sektionen) • Alla Caps lock inlägg (D.v.s.. enbart stora bokstäver.) • Flaming • “Bumpningar” • Reklam • Politiska och religiösa diskussioner • Pornografi Poster med IRL-Hot är förbjudna Att delge hack av olika slag, är förbjudet. Att posta personlig information gällande andra användare är förbjudet. Att försöka personifiera eller låtsas vara medlem i teamet (namn, signatur, avatar, etc.) är förbjudet. Forumteamet kommer att genomdriva dessa regler med redigering eller borttagning av innehåll och varna eller stänga av användaren som brutit mot dem. Häxjakt Att namnge någon som du tror fuskar eller använder sig av hack är inte tillåtet på detta forum. Det är inte produktivt och kommer resultera att ingen åtgärd kommer göras mot den spelaren. Alla dessa typer av poster kommer att tas bort. Rapportera istället direkt via vårt Support system. Jag har blivit avstängd från forumet – vad skall jag göra? Ta det lugnt, ta en promenade, spela lite S.K.I.L.L. – det är ingen fara. Vi är inte arga på dig, du ligger inte risigt till – du behövde bara en paus. Skapa inga poster eller klaga inte ang. din avstängning om du inte gör det i Support system. Om du har blivit avstängd från forumet betyder det att du antingen har brutit mot reglerna eller deltagit i diskussioner i ett icke konstruktivt sätt. En kort avstängning eller en varning är vårt sätt att förebygga fler regelbrott och får dig att se över ditt beteende. Om du är temporärt avstängd från forumet betyder inte att du inte kommer åt spelet. I extrema fall kan bannen även innebära spelet.

 • Bu forumlar yardımcı ve üretici olmak, Daha iyi bir S.K.I.L.L.topluluğu oluşturmak içindir. Umarım burada geçen zamanınız zevkli geçer. Yeni arkadaşlar edinin, yeni stratejiler öğrenin, oyundaki değişiklikleri tartışın, ve sorularınıza cevap bulun. Konu oluşturmak Bu forum oyuncuların yapıcı şekilde konuşabileceği, yardım alabileceği, yorum yapabileceği bir yerdir. Konulara katkıda bulunmayan mesajlar kaldırılabilir. Kurallara sık sık uymayan kişiler veya engelleyici davranışta bulunanlar cezalandırılabilirler. Forumda genellikle konularda dil ön ekleri kullanılmaktadır. Başka bir dilde yazılan bir konuya farklı dillerde yazı yazmak yasaktır. Eğlence amaçlı konular için Spam bölümünü kullanabilirsiniz. Kötü Davranışlar yasaktır Küfür etmek ve ahlak kurallarına aykırı yazılar hiçbir konu ve yorumda kabul edilemez. İstenmeyen Konular Aşağıdaki içerik başlıklarını içeren konular forumumuzda yasaktır. • Cinsiyet Ayrımı • Irkçılık • Kişisel hakaretler • Sözel Saldırılar • Yasa dışı aktivitelere teşvik etmek • Spam yapmak (Ayrılan özel bölüm haricinde) • Tamamen büyük harflerle yazı yazmak • Hakaret etmek. • Konu görünümünü arttırmak için “Bump”lamak • Reklam yapmak • Politik ve Dini konular. • Pornografik içerikler. Gerçek hayata yönelik tehtidler yasaktır. Hack ve benzeri içerikleri dağıtmak yasaktır. Kişilerin özlük bilgilerini dağıtmak yasaktır. Forum/Oyun takımını ve herhangi bir Gameforge çalışanını taklit etmek yasaktır. Forum ekibi bu kuralları gerekli konuları modifiye ederek veya kaldırarak uygulayacak, ve gerekli uyarı ve uzaklaştırmak cezalarını uygulayacaktır. Cadı Avı Hile kullandığını düşündüğünüz kişileri forumda paylaşmak yasaktır. Yapıcı bir durum olmamakla beraber forumdan gelen bu tür bilgilerle işlem yapılmayacaktır. Bu tür mesajlar kaldırılacaktır. Bu durumlarda bu kişileri destek sistemimiz üzerinden bildirmeniz gerekmektedir.. Forumdan uzaklaştırma cezası aldım. Ne yapmalıyım? Gidin gezin, yürüyüş yapın. S.K.I.L.L. oynayın. Dünyanın sonu değil. Biz size kızgın değiliz. Sadece biraz forumdan uzak kalıp rahatlamanız gerekiyor. Aldığınız cezalar hakkında konu vb yazmayın. Bunun için destek sistemini kullanın. Forumlardan uzaklaştırılmak forum kurallarına uymadınız demektir. Kurallara uymayan davranışlarda bulunup yapıcı olmayan tartışmalara katılmış olabilirsiniz. Kısa surely bir uzaklaştırma bizim sizlerin bu tür davranışlardan uzaklaştırma yolumuzdur. Forumlardan geçici olacak uzaklaştırılmak oyuna erişmenizi engellemez. Aşırı kural aşımlarında oyundanda uzaklaştırılabileceğinizi unutmayınız.

 • Questo forum esiste per essere un luogo costruttivo e d’aiuto, dove creare una comunità di S.K.I.L.L. sempre più forte ed energica. Speriamo che gusterete il tempo passato qui, vi facciate nuovi amici, scopriate nuove strategie, discutiate di miglioramenti del gioco e troviate risposte alle vostre domande. Intervenire sul forum Questo forum è stato creato per fornire una piattaforma costruttiva nella quale i giocatori possano discutere, cercare aiuto e fornire feedback su S.K.I.L.L. Gli interventi che non rispettano tale logica potrebbero essere rimossi in base al giudizio dello staff del forum. Gli utenti che violano continuamente le linee guida o che causano disturbo saranno soggetti ad ammonimenti e sospensioni su giudizio dello staff del forum. Solitamente vengono utilizzati dei prefissi che indicano la lingua all'apertura di un post. È proibito intervenire nelle discussioni che hanno tale prefisso in una lingua differente da quanto indicato. Il push dei propri thread (nelle sezioni Clans e Hall of Fame) è consentito solo dopo che siano trascorse 48 ore. Per divertirsi insieme esiste la sezione varie/spam. Non è permessa una cattiva condotta Imprecazioni, bestemmie e volgarità non sono permesse in alcun intervento o commento fatto su questo forum. Argomenti indesiderati Interventi che contengono i seguenti contenuti, su giudizio dello staff del forum, non sono permessi: • Discriminazione sessuale • Razzismo • Diffamazioni personali • Molestie • Incoraggiamento di attività illegali • Spam (tranne se fatto nell’apposita sezione) • Interventi scritti solo con lettere maiuscole • Flaming (interventi ostili e provocatori) • “Bumps” • Pubblicità • Discussioni con riferimenti politici e religiosi • Pornografia Sono proibiti interventi contenenti minacce nella vita reale. È proibito promuovere hack o exploit. È proibito diffondere dati personali di altri utenti. È proibito spacciarsi e impersonare membri dello staff di gioco/forum o qualsiasi dipendente Gameforge. Lo staff del forum applicherà queste regole modificando o rimuovendo il contenuto in questione ed ammonendo o sospendendo l’utente che le ha violate. Caccia alle streghe Accusare qualcuno di usare cheat in gioco tramite forum non è consentito. Queste non sono segnalazioni realmente utili e non verrà intrapresa alcuna azione in caso ciò avvenisse. Qualsiasi segnalazione di questo tipo verrà rimossa. Segnalate invece questi giocatori direttamente sul nostro Support system. Sono stato bloccato e non posso scrivere sul forum – Cosa faccio? Prenditi una pausa, fai una passeggiata, gioca un po’ a S.K.I.L.L. – non è così importante. Non ce l’abbiamo con te e non sei in pericolo – hai solo bisogno di una pausa. Non discutere o lamentarti del tuo blocco se non nel Support system. Se sei stato bloccato dal forum significa che hai infranto le regole o che hai partecipato a delle discussioni in maniera non costruttiva. Un blocco di breve durata è il nostro modo di prevenire altre eventuali violazioni delle regole, nonché il nostro modo di chiederti di riesaminare la tua condotta. Essere temporaneamente bloccato sul forum non ti impedisce di accedere al gioco. In casi estremi di cattiva condotta sul forum, potresti tuttavia essere bannato anche dal gioco.

 • Der Sinn und Zweck dieses Forums ist es, hilfreich und unterstützend zu sein und eine starke S.K.I.L.L. Community aufzubauen. Wir hoffen, dass Ihr die Zeit, die Ihr hier verbringt, genießt. Findet neue Freunde, entdeckt neue Strategien, diskutiert Verbesserungen für das Spiel und bekommt Antworten auf Eure Fragen. Beiträge Dieses Forum wurde erstellt, um Spielern einen Platz für konstruktive Diskussionen zu bieten, Hilfe zu finden und Feedback zu S.K.I.L.L. zu geben. Beiträge, die nicht den vorgenannten Zwecken dienen, können jederzeit durch das Forenteam entfernt werden. Spieler, die die Regeln öfter brechen oder den Forenablauf stören können vom Forenteam verwarnt oder gesperrt werden. In der Regel sind Beiträge mit Sprachpräfixen versehen. Es ist untersagt, in einem Forenthread, der bereits mit einem Sprachenpräfix versehen ist, in einer anderen Sprache zu posten. Das pushen von Threads (z.B. Clan-Vorstellungen) ist nur einmal alle 48 Stunden erlaubt. Für Spaßbeiträge gibt es einen entsprechenden, eigens hierfür eingerichteten Bereich. Fehlverhalten wird nicht toleriert Fluchen, vulgäres Verhalten und Regelverstöße werden nicht toleriert. Dies gilt für alle Bereiche des Forums. Unerwünschte Themen Beiträge, die Folgendes beinhalten, sind unerwünscht und werden vom Forenteam entsprechend geahndet: • Sexismus • Rassismus • persönliche Angriffe, Anprangerung • Belästigung • Unterstützung und Aufforderung zu illegalen Aktiväten • Spam (außerhalb des hierfür vorgesehenen Bereichs) • Beiträge ausschließlich in Großbuchstaben • Flaming • Beitragspushing/bumping • Fremdwerbung • Politische oder religiöse Diskussionen • Pornographie Beiträge, die RL Bedrohungen enthalten, sind nicht gestattet. Beiträge, die Hacks oder Exploits beinhalten, sind nicht gestattet. Das Posten von personenbezogenen Daten anderer Benutzer ist nicht gestattet. Vorzugeben, Mitglied des Teams oder Gameforge Mitarbeiter zu sein, ist nicht gestattet. Das Forenteam setzt diese Forenregeln unter Zuhilfenahme der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel wie Zensur, Verwarnungen und Sperren durch. Hexenjagd/Anprangerung Anprangerung im Forum ist verboten. Dies ist weder konstruktiv noch ist das Forum der richtige Ort, um Spieler zu melden, die ihr verdächtigt, Hacks o.ä. zu nutzen. Der richtige Ort, dies zu tun, ist unser Support System. Ich wurde für das Forum gesperrt und kann nichts mehr schreiben...was soll ich tun? Mach mal ne Pause. Mache einen Spaziergang, spiele S.K.I.L.L., das ist kein Beinbruch. Wir sind nicht sauer auf Dich, Du bist nicht in Schwierigkeiten, Du brauchst einfach mal eine Pause. Solltest Du dies anders sehen, wende dich bitte direkt an unser Support System. Gesperrt worden zu sein bedeutet, Du hast gegen die Forenregeln verstoßen oder auf nicht konstruktive, den Forenablauf störende Art und Weise an Diskussionenteilgenommen. Eine Verwarnung oder zeitlich begrenzte Forensperre ist unsere Fingerzeig an Dich, dass Du Dein Verhalten nochmal überdenken solltest. Eine zeitlich begrenzte Forensperre bedeutet nicht, dass Du das Spiel nicht spielen kannst. Jedoch kann in schweren Fällen von Fehlverhalten im Forum auch eine Sperre für das Spiel die Folge sein.

 • Этот форум существует для взаимной помощи, обмена мнениями и создания более сильного сообщества S.K.I.L.L. Мы надеемся, что вам нравится на нашем форуме. Заводите новых друзей, узнавайте новые тактические приемы, обсуждайте игру и возможности ее улучшить, получайте ответы на ваши вопросы. Создание сообщений Этот форум был создан в качестве площадки для продуктивного общения между игроками, где они могут участвовать в обсуждениях, находить помощь и высказывать свое мнение о S.K.I.L.L. Сообщения, которые не соответствуют подобному продуктивному общению могут быть удалены по решению форумной администрации. Пользователи, регулярно нарушающие нормативы или нарушающие доброжелательную атмосферу общения могут получить предупреждение или быть заблокированы по решению форумной администрации. Обычно в сообщениях используются языковые префиксы. Запрещено оставлять в темах сообщения на языках, отличных от префикса, заданного в теме. Вы можете свободно общаться на любых языках в разделе Разное/Спам. Плохое поведение не допускается Ругань и сквернословие запрещены во всех разделах данного форума. Нежелательные темы Запрещено создание сообщений, содержащих указанные ниже темы (определяется администрацией форума): • Сексизм • Расизм • Персональные оскорбления • Агрессия • Одобрение запрещенной деятельности • Спам (за исключением раздела Разное/Спам) • Сообщения, набранные капслоком • Флейминг • Поднятие тем вверх • Реклама • Политические и религиозные дискуссии • Порнография Сообщения, содержащие угрозы в реальной жизни запрещены. Обсуждение и реклама хаков и читов запрещены. Размещение персональных данных других пользователей запрещено. Выдавание себя за члена администрации или сотрудника Gameforge запрещено. Администрация форума следит за применением данных нормативов, используя редактирование или удаление тем и сообщений, а также предупреждения и блокировки пользователей, нарушивших нормативы форума. Обвинения в нечестной игре Запрещено создавать сообщения с обвинениями игроков в нечестной игре и использовании хаков/читов. Никаких мер по данным сообщениям принято не будет. Все подобные сообщения будут удалены. Чтобы сообщить о своих подозрениях в нечестной игре, используйте Службу поддержки. Моя учетная запись на форуме была заблокирована. Что мне делать? Отдохните, сходите погулять, поиграйте в S.K.I.L.L. – ничего страшного не случилось. Мы не злимся на вас и не собираемся причинять вам неприятности - вам просто нужно отдохнуть. Не создавайте сообщений и жалоб о своей блокировке, используйте для этого Службу поддержки. Блокировка учетной записи означает, что вы нарушили нормативы форума или неконструктивно общались. Кратковременная блокировка или предупреждение помогают нам предотвратить будущие нарушения и дают вам повод задуматься над своим поведением. Временная блокировка на форуме не повлияет на ваш доступ в игру. В особых случаях грубых нарушений вы можете быть также заблокированы в игре.

 • Ce Forum est ouvert pour apporter une aide, produire et construire une agréable Communauté pour le jeu S.K.I.L.L. Nous vous souhaitons, avant tout, de vous amuser mais aussi de vous faire de nouveaux amis, de découvrir de nouvelles stratégies, de partager vos idées pour l’amélioration du jeu et espérons vous fournir des réponses à vos questions. Discussions Ce Forum a été créé pour comme endroit productif dans lequel nos joueurs peuvent discuter, demander de l’aide, et soumettre leurs commentaires sur SKILL. Les réponses qui ne contribuent pas à cet effet peuvent être retirés/modérés si l’équipe Forum le trouve nécessaire. Les utilisateurs qui ne suivent pas les Règlements ou qui perturbent l’atmosphère du Forum seront avertis ou bloqués selon l’appréciation de l’équipe du Forum. Si un sujet dans le forum a déjà un préfixe de langage, il est interdit d’intervenir dans ce sujet dans un langage différent du préfixe mentionné. Si vous le souhaitez, vous pourrez intervenir plus librement dans la section misc/spam, tout en veillant à respecter les règles de bases de ce forum. Mauvais Comportement Les insultes ne sont pas autorisées sur le Forum. Sujets indésirables Il est interdit de publier des discussions et/ou réponses de contenu :

  • Sexiste
  • Raciste
  • De nature diffamatoire
  • Harcelant
  • Encourageant des activités illégales
  • Spam (exception : section Misc)
  • Agressif
  • Publicitaire
  • Politique ou religieux
  • Pornographique

  Il est également interdit de :

  • Il est autorisé d'up un sujet Remonter un sujet qu' une fois toutes les 48 heures.
  • Poster dans une taille de police trop grosse, ou tout en majuscule

  Les réponses ou discussions contenant des menaces sur la vie réelle, contenant également la publication des données personnelles sont interdites. Le partage de hacks ou d’exploitation de bugs est strictement interdit. L’usurpation d’identité (bénévoles, équipes Gameforge, équipes Dragonfly) est interdite. L’équipe Forum appliquera ce Règlement, en éditant/supprimant le contenu et avertira ou bannira si jugé nécessaire. La délation La délation est interdite sur le Forum. Cela n’a aucun intérêt et n’aura aucun impact sur les joueurs mentionnés. Tous commentaires de ce type seront donc retirés. Si vous souhaitez effectuer un report de joueur, merci de contacter le service de support prévu à cet effet. Je suis suspendu et je ne peux plus poster sur le Forum – Que dois-je faire ? C’est le bon moment pour une pause, une promenade ou même pour retourner dans le jeu – ceci n’est pas trop grave, et peut arriver. Ne vous plaignez pas de votre suspension sur le forum, pour cela utilisez le Support. Etre suspendu/banni du Forum signifie que vous avez enfreint le règlement du Forum ou que vous avez participé à une discussion de façon non constructive. Une suspension temporaire ou un avertissement est notre façon de vous prévenir qu’il y a eu une infraction au Règlement et vous encourage à changer votre attitude. Une suspension temporaire sur le forum ne vous empêchera pas de jouer. Cependant dans des cas extrêmes la sanction peut être étendue au compte de jeu.

  [17:08] <@Serpentusa|Here> Everytime someone take the elevator my internet is down.

 • Linii de ghidare pe forum Acest forum există pentru a fi de ajutor, productiv și pentru a construi o comunitate S.K.I.L.L. mai puternică. Sperăm să te bucuri de timpul petrecut aici. Îți faci prieteni noi, descoperi noi strategii, discuți îmbunătățiri pentru joc și primesti răspunsuri la întrebări. Postarea Acest forum a fost creat pentru a oferi un loc productiv unde jucătorii pot discuta, căuta ajutor și pot oferi feedback despre S.K.I.L.L. Postările care nu contribuie la asta pot fi indepărtate de către echipa forumului. Utilizatorii care în mod repetat încalcă aceste linii de ghidare sau sunt perturbatori pot primi avertismente (warn) sau pot fi banati lucru decis de echipa forumului. De obicei există prefixe folosite la topicuri. Este interzisă postarea într-un topic care are prefix pentru limbă în orice altă limbă. Pentru asta, există secțiunea de misc/spam, pentru distracție. Conduita necorespunzătoare nu este permisă. Înjurăturile si vulgaritățile nu sunt permise în nici un post sau comentariu făcut pe acest forum. Topicuri indezirabile Postările care au următorul conținut, la interpretarea staff-ului forumului, nu sunt permise: Sexism Rasism Defăimare personala Hărțuire Încurajări pentru activități ilegale Spam (excepție face sectiunea misc.) Postări întregi cu CAPS-LOCK Flaming “Bump-uri” sau orice formă de a ridica topicul Reclamă Discuții cu temă politică sau religioasă Pornografie Postările care conțin amenințări la viața reală sunt interzise. Promovarea hack-urilor sau orice altă formă de exploatare este interzisă. Postarea detaliilor personale ale altor utilizatori este interzisă. Impersonarea staff-ului forumului/jocului sau angajaților Gameforge este interzisă. Staff-ul forumului va aplica aceste reguli prin editarea sau înlăturarea conținuturilor si avertizarea sau banarea utilizatorilor care le încalcă. Vânătoarea de vrăjitoare Numirea celor care consideri că trișează sau folosesc hack-uri nu este permisă pe forum. Nu este productiv si nu va rezulta în acțiuni luate împotriva acestora. Orice referire la asta va fi înlăturată. În schimb, raportează direct în Sistemul de suport. Am fost banat pe forum - Ce e de făcut? Respiră, ieși la o plimbare, joacă S.K.I.L.L. - nu e o mare problemă. Nu suntem supărați pe tine, nu ai probleme - doar ai nevoie de o pauză. Nu face postări sau reclmații despre banul tău decât în Sistemul de suport. A fi banat pe forum inseamna că ai încălcat regulile sau ai participat la discuții într-un mod necorespunzător. Un scurt ban sau o avertizare este modalitatea noastră de a preveni viitoare încălcări ale regulilor și de a-ți cere să îți revizuiești comportamentul. A fi banat temporar pe forum nu te va împiedica să accesezi jocul. Totuși, în cazuri extreme de comportament necorespunzător, vei fi banat și pe contul de joc.

 • Toto fórum bylo vytvořeno, aby bylo nápomocné, produktivní a tvořilo silnou S.K.I.L.L. komunitu. Doufáme, že si čas strávený zde užijete. Seznamujte se, udělejte nové přátele, objevujte nové strategie, diskutujte nad zlepšením hry a získávejte odpovědi na vaše otázky. Přispívání Toto fórum bylo vytvořeno za účelem poskytnutí vhodného místa, kde mohou hráči diskutovat, hledat pomoc, sdělovat zpětnou vazbu týkající se hry S.K.I.L.L.. Příspěvky, které jsou myšleny jinak, budou po uvážení týmu odstraněny. Uživatelé, kteří pravidelně porušují tyto obecné zásady fóra mohou být po uvážení týmu varování/zablokováni. Ve většině sekcí naleznete jazykové předpony („prefixy“). Není povoleno založit vlákno, které již založeno je, pouze má jinou předponu. Pokud se chcete „vydovádět“, můžete použít spam sekci. Žádné projevy špatného chování Nadávky (klení) a vulgarity (rouhání) nejsou povoleny v jakémkoliv příspěvku, který se na tomto fóru objeví. Nechtěná vlákna Vlákna a příspěvky, které budou obsahovat následující obsah nejsou povoleny:

  • Sexistické
  • Rasistické
  • Pomluvy
  • Obtěžování
  • Spam (nevztahuje se na sekci „různé“)
  • Příspěvky psané výhradně Caps Lockem
  • Flame a trolling
  • Bumping
  • Nevyžádaná reklama
  • Politické a náboženské diskuse
  • Pornografie
  • Podpora protiprávního/nezákoného jednání
  • Příspěvky, ve kterých budou výhružky v reálném životě.
  • Podpora a propagace hacků nebo chyb hry, které napomáhají k podvádění
  • Sdělování osobních dat jakýchkoliv uživatelů
  • Vydávání se za člena/y herního týmu, týmu fóra nebo zaměstnance Gameforge

  Tým fóra bude prosazovat tato pravidla pomocí editace, nebo odstranění obsahu a varování, nebo blokování uživatelů, kteří je porušují. Lov čarodějnic Jakékoliv jmenování těch, kteří využívají cheaty, neb si myslíš, že je používají, není povoleno. Toto (ne)právoplatné „osočení“ není nikterak produktivní a nemusí mít za následek přijetí opatření proti těmto hráčům. Všechna taková vlákna a příspěvky budou odstraněny. Za tímto účelem prosím použij systém podpory. Můj účet je zablokován – co mám dělat? Dej si pauzu, běž se projít, zahraj si S.K.I.L.L.; zas tak moc se neděje. Nikdo na tebe není naštvaný, nemáš žádné problémy – pouze si potřebuješ oddychnout. Nevytvářej však vlákna nebo příspěvky týkající se tvé blokace – na tyto záležitosti použij systém podpory. Být zablokován na fóru znamená, že jsi nějak porušil/a pravidla nebo jsi se účastnil/a diskuse, která nebyla nikterak přínosná. Krátkodobá blokace nebo varování je nás způsob jak zabránit dalším porušováním pravidel a také žádost na přehodnocení svého chování. Permanentní blokace na fóru ještě neznamená blokaci herního účtu – do té máš pořád přístup. Ve výjimečnách případech však můžeme přistoupit k dodatečné blokaci herního účtu.